adaptief

Spellen passen zich automatisch aan op het niveau van het kind.

afwisselend

Gevarieerd aanbod van spel- en oefenvormen in meerdere vakgebieden.

resultaten

Feedback tijdens het spel en overzichtelijke resultaten voor leerkrachten.

Eduschool biedt een breed scala
aan digitale oefenmogelijkheden op veel vakgebieden

Met Eduschool kunnen kinderen óók thuis aan de gang
met het gevarieerd aanbod van spel- en oefenvormen.

Probeer het kosteloos

Laatste nieuws

Begrijpend Lezen - Streepje voor
29-07-2020

Een onderdeel bij toetsen voor begrijpend lezen is de zgn. gatentekst. Hierbij is het nodig een stukje terug te lezen en/of even verder te lezen om het juiste antwoord te vinden. Met het nieuw toegevoegde spel ‘Streepje voor’ kunnen kinderen met zo’n gatentekst aan de gang. In iedere tekst die wordt aangeboden zijn vijf open plekken. Er moet iedere keer gekozen worden uit vier mogelijkheden. Voor de jongste kinderen zijn het vooral verhalende teksten. Voor oudere kinderen komen er vooral informatieve teksten langs.

Zinsontleding, metriek stelsel en meer
16-07-2020

Vanaf nu kan er op Eduschool ook worden geoefend met zinsontleding. In het spel ‘Weg met grijs’ kan zowel redekundig als taalkundig worden ontleed. Daarnaast is voor dit spel ook het onderdeel spreekwoorden/gezegdes (in het Zuider Taalgebied), metriek stelsel (in Rekenland) en bijnamen van landen en steden (in Rijk der Aarde) toegevoegd.

Breuken en percentages
03-07-2020

Voor het oefenen van breuken en percentages is in Rekenland het spel ‘Wat hoort bij wat?’ toegevoegd. Dit spel was al te vinden in Ontdekeiland en is nu dus ook te vinden in Rekenland. Het spel is tevens adaptief geworden.

Meer nieuws...