adaptief

Spellen passen zich automatisch aan op het niveau van het kind.

afwisselend

Gevarieerd aanbod van spel- en oefenvormen in meerdere vakgebieden.

resultaten

Feedback tijdens het spel en overzichtelijke resultaten voor leerkrachten.

Eduschool is de nieuwe naam van:
Mijn Speellokaal